Římsy jsou profilované vystouplé prvky, které vodorovně člení fasádu, a tím ji i zdobí. Římsou je možné rozčlenit fasádu na podlaží.

Římsy dělíme na:

  • hlavní nebo korunní římsy - tvoří horní okraj fasády
  • patrové římsy - člení fasádu na podlaží
  • soklové římsy - vytváří horní část na fasádě
  • nadokenní a podokenní římsy - zvýrazňují horní a spodní hranu okenního otvoru

Římsy chrání stěny domu, okna nebo dveře před povětrnostními vlivy a bývají barevně odlišeny.

Více informací o technologii výroby, použitých materiálech a slovníček pojmů naleznete na stránce technologie a materiály.

Hlavní římsa 1301
Hlavní římsa č. 1301 1301
531,- vč. DPH / bm
Hlavní římsa 1302
Hlavní římsa č. 1302 1302
803,- vč. DPH / bm
Hlavní římsa 1303
Hlavní římsa č. 1303 1303
1019,- vč. DPH / bm
Hlavní římsa 1304
Hlavní římsa č. 1304 1304
793,- vč. DPH / bm
Hlavní římsa 1305
Hlavní římsa č. 1305 1305
1089,- vč. DPH / bm
Hlavní římsa 1306
Hlavní římsa č. 1306 1306
1042,- vč. DPH / bm
Hlavní římsa 1307
Hlavní římsa č. 1307 1307
1480,- vč. DPH / bm
Hlavní římsa 1308
Hlavní římsa č. 1308 1308
1480,- vč. DPH / bm
Hlavní římsa 1309
Hlavní římsa č. 1309 1309
574,- vč. DPH / bm
Hlavní římsa 1310
Hlavní římsa č. 1310 1310
616,- vč. DPH / bm
Hlavní římsa 1311
Hlavní římsa č. 1311 1311
575,- vč. DPH / bm
Kordonová římsa 1401
Kordonová římsa č. 1401 1401
543,- vč. DPH / bm
Kordonová římsa 1402
Kordonová římsa č. 1402 1402
490,- vč. DPH / bm
Kordonová římsa 1403
Kordonová římsa č. 1403 1403
379,- vč. DPH / bm
Soklová římsa 1501
Soklová římsa č. 1501 1501
235,- vč. DPH / bm
Soklová římsa 1502
Soklová římsa č. 1502 1502
264,- vč. DPH / bm
Soklová římsa 1503
Soklová římsa č. 1503 1503
397,- vč. DPH / bm

Katalog a ceník ke stažení

Něco pro inspiraci

Prohlédněte si ukázky realizace naší práce na fasádách.

Přejete si vyrobit profil nebo prvek podle vašeho návrhu?