Klenák je kónický fasádní prvek, který se zpravidla používá uprostřed oblouků, rovných říms nebo šambrán nad okny pro jejich zvýraznění.

Bývá zpravidla větší a vystouplejší než profilace říms nebo šambrán, které zvýrazňuje. Povrch klenáku je buď hladký, nebo je různě zdobený.

Bosáž je plastický kvádrový prvek, která zvýrazňuje nároží domu. Používá se buď hladká, nebo profilovaná. Na fasádě je její funkce především estetická a působí dojmem pevnosti.

Více informací o technologii výroby, použitých materiálech a slovníček pojmů naleznete na stránce technologie a materiály.

Klenák 1601
Klenák č. 1601 1601
290,- vč. DPH / ks
Klenák 1602
Klenák č. 1602 1602
303,- vč. DPH / ks
Klenák 1603
Klenák č. 1603 1603
399,- vč. DPH / ks
Klenák 1604
Klenák č. 1604 1604
339,- vč. DPH / ks
Klenák 1605
Klenák č. 1605 1605
363,- vč. DPH / ks
Bosáž 1701
Bosáž č. 1701 1701
569,- vč. DPH / ks
Bosáž 1702
Bosáž č. 1702 1702
490,- vč. DPH / ks

Katalog a ceník ke stažení

Něco pro inspiraci

Prohlédněte si ukázky realizace naší práce na fasádách.

Přejete si vyrobit profil nebo prvek podle vašeho návrhu?